Ar mūsu eļām un dzērieniem TAVA dzīve būs garšīgāka. SVEICIENI no NAUKŠĒNIEM!

Ar mūsu produktiem dzīve ir garšīgāka!

Par mums

 Dāvanas

Produkcija

 Eļļas

 Dzērieni

 Morsi

 Iesali

 Milti

 Zirņi

 Rauši

 Ķimenes

 Linsēklas

 Sīrupi

 Sulas

 Dāvanas

Kur nopirkt

Degustācija

Kontakti

Lapa atjaunota:

05.12.2018

Uz Naukšēniem! Mūsu vēsture

SIA Naukšēni vēsture

1945.gads

* 1.marts – Ar LPSR AP Prezidija dekrētu Naukšēnu pagastā izveido 3 ciemu padomes: Naukšēnu, Nurmu un Piksāru.

1948.gads

* 29.augustā notiek pirmā sapulce par kolhoza dibināšanu – apvienojoties 12 zemnieku sētām (216 ha zemes), izveidojas kolhozs «Liesma».

* 30.augustā  – kolhozs «Dzirkstele».

* 31.augustā – kolhozs «Rūja».

* 5.septembrī – kolhozi «Stars» un «Padomju Arājs».

* 25.oktobrī – kolhozs «Brīvā Druva».

1949.gads

* 25.martā uz Sibīriju aizved  vairāk nekā 30 naukšēniešu ģimeņu.

* 3.aprīlī nodibina kolhozu «Zvaigzne».

* 7.aprīlī nodibina kolhozu «Saule».

1950.g.

* 26.oktobrī kolhozam «Liesma» pievieno kolhozu «Saule», par priekšsēdētāju ievēl Mārtiņu Pētersonu.

1958.gads

* 7.maijā par kolhoza «Liesma» priekšsēdētāju sāk strādāt Elmārs Šīravs.

* Uzsākta kolhoza «Liesma» elektrifikācija, kolhoza 1.brigāde (Tēcēnu apkārtne) tiek pieslēgta elektriskajam tīklam.

* Naukšēnu ciema kolhozi no likvidētās Rūjienas MTS nopērk pirmos 16 traktorus un piekabes.

1961.gads

* Februārī kolhozs «Stars» pievienojas «Liesmai».

1963.gads

* 1.janvārī Naukšēnu ciema teritorija tiek atdalīta no Valmieras rajona un pievienota Valkas rajonam.

* Nodod ekspluatācijā jauno dzelzsbetona tiltu pāri Rūjas upei Naukšēnu centrā.

1967.gads

* 1.janvārī Naukšēnu ciema teritorija no Valkas rajona tiek atdota atpakaļ  Valmieras rajonam.

1968.gads

* 15.februārī «Liesmai» pievienojas kolhozi «Rūja», un «Zvaigzne».

1970.gads

* Kolhozā uzbūvēta pirmā lielā kalte – sēklas noliktava.

1972.gads

* Kolhoza centrā uzbūvēta 12 dzīvokļu māja «Bērzi».

* 31.decembrī izveido lielsaimniecību «Naukšēni».

1973.gads

* Par kolhoza «Naukšēni» priekšsēdētāju ievēl Visvaldi Skujiņu.

* Kolhozā uzbūvēta otra kalte – graudu noliktava un autogarāža.

* 3.novembrī kolhoza 25.gadadienas svinības (1948.).

1974.gads

* Martā iznāk pirmais ikmēneša kolhoza sociālās sacensības biļetens Naukšēnos.

* Izbūvēts un 22.novembrī pirmo reizi iedegts Naukšēnu centra apgaismojums posmā Centrs – Kolhoza kantoris – Klubs.

* Kolhozā uzbūvēta 12 dzīvokļu māja «Priedes», jaunlopu kūts «Dolēs», autogarāža 42 automašīnām.

1975.gads

* Uzcelta minerālmēslu noliktava 3000 tonnām.

1978.gads

* 5.novembrī kolhoza «Naukšēni» 30 gadu jubilejas svinības.

* Nodod ekspluatācijā slaucamo govju kompleksu «Kraujas».

* Ļoti nelabvēlīgie laika apstākļi neļauj sagatavot nepieciešamo lopbarību, tāpēc no 1979.gada kolhozs sūta uz Ukrainu savu tehniku un automašīnas salmu gatavošanai.

1979.gads

* Uzbūvēta 36 dzīvokļu māja «Egles», katlu māja un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

1980.gads

* «Cēsu alus» Naukšēnu cehā pārtrauc alus ražošanu un uzsāk Valmieras minerālūdens pildīšanu.

1981.gads

* Naukšēnu ciema padome atzīta par uzvarētāju Sociālistiskajā sacensībā, tai piešķir ceļojoša sarkano karogu un automašīnu VAZ - 2103.

1982.g.

* Uzbūvēta 24 dzīvokļu māja «Ievas».

1984.g.

* Restaurēta kolhoza «Naukšēni» kantora ēka.

1985.g.

* Uzcelts Naukšēnu kultūras nams.

1986.g.

* Uzbūvētas 2 blokmājas ar 6 dzīvokļiem – «Vārpas».

* Pēc 36 nostrādātiem gadiem ciema izpildkomitejā pensijā aiziet Jānis Eglītis.

* Par priekšsēdētāju ievēl Mārīti Kamzolu.

1987.g.

* Kolhozā «Naukšēni» uzsākta minerālūdens ražošana, rudzu iesala ražošanas cehu pārņem no ražošanas apvienības «Cēsu alus».

1990.g.

* Aprīlī pie ciema Izpildkomitejas paceļ atjaunotās Latvijas sarkanbaltsarkano karogu.

1991.g.

* Iedzīvotāju skaits uz 1 kvadrātkilometru– 9,5. Sieviešu un vīriešu skaits kopā - 1841: vīr. - 794 (43,1%), siev.- 1047 (56,9%).

* 15 pagasta ģimenes pagasta zemes komisijai izteikušas vēlēšanos veidot zemnieku saimniecības.

1992.g.

* 21.februārī kolhozs «Naukšēni» tiek pārveidots par paju sabiedrību «Naukšēni».

* 30.decembrī atklāj jauno pagasta padomes namu.

1997.g.

* 31.janvārī Valsts prezidents Guntis Ulmanis ierodas Naukšēnos un pasniedz Triju zvaigžņu 5.šķiras ordeni paju sabiedrības priekšsēdētājam Visvaldim Skujiņam.

1998.g.

* Februārī paju sabiedrības valdē ievēl Imantu Kamzolu.

2000.g.

* Paju sabiedrības valdes priekšsēdētājs Imants Kamzols.

2001.g.

* Paju sabiedrību pārveido par SIA «Naukšēni».

2017.g.

* SIA «Naukšēni» valdē ievēlēts Jurģis Krastiņš.


ZEMES PLATĪBA

Gads Kopplatība ha Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ha
1972.g. 11632 6919
1996.g. 3120 3049
2000.g. 2342 2190
2002.g. 1658 1622
2004.g. 1620 1562
2006.g. 1537 1484
2008.g. 1500 1445
2010.g. 1479 1417
2012.g. 1458 1594
2014.g. 1482 1420
2016.g. 1434 1370

GRAUDAUGU SĒJUMU PLATĪBA UN RAŽA

Gads Graudaugu sējumu platība ha Kopraža t Ražība c/ha
1996.g. 1451 4171 28,7
1998.g. 1139 2380 20,9
2000.g. 893 2105 23,6
2002.g. 607 1309 21,5
2004.g. 493 1473 29,9
2006.g. 498 1316 26,4
2008.g. 518 1668 32,2
2010.g. 504 1123 22,3
2012.g. 522 1958 37,5
2014.g. 596 2233 37,5
2016.g. 513 1948 38,0