Ar mūsu produktiem TAVA dzīve būs garšīgāka. SVEICIENI no NAUKŠĒNIEM!

Ar mūsu produktiem TAVA dzīve būs garšīgāka. SVEICIENI no NAUKŠĒNIEM!

Par mums

Jaunumi

Produkcija

 Eļļas

 Dzērieni

 Morsi

 Iesals

 Rauši

 Ķimenes

 Linsēklas

Kur nopirkt

Degustācija

Kontakti

Lapa atjaunota:

10.07.2017

 

 

Mūsu vēsture

1945.gads

* 1.marts – Ar LPSR AP Prezidija dekrētu Naukšēnu pagastā izveido 3 ciemu padomes: Naukšēnu, Nurmu un Piksāru.

1948.gads

* 29.augustā notiek pirmā sapulce par kolhoza dibināšanu – apvienojoties 12 zemnieku sētām (216 ha zemes),  izveidojas kolhozs «Liesma».

* 30.augustā  – kolhozs «Dzirkstele».

* 31.augustā  – kolhozs «Rūja».

* 5.septembrī  – kolhozi «Stars» un «Padomju Arājs».

* 25.oktobrī – kolhozs «Brīvā Druva».

1949.gads

* 25.martā uz Sibīriju aizved  vairāk nekā 30 naukšēniešu ģimeņu.

* 3.aprīlī nodibina kolhozu «Zvaigzne».

* 7.aprīlī nodibina kolhozu «Saule».

1950.g.

* 26.oktobrī kolhozam «Liesma» pievieno kolhozu «Saule», par priekšsēdētāju ievēl Mārtiņu Pētersonu.

1958.gads

* 7.maijā par kolhoza «Liesma» priekš-sēdētāju sāk strādāt Elmārs Šīravs.

* Uzsākta kolhoza «Liesma» elektrifikācija, kolhoza 1.brigāde (Tēcēnu apkārtne) tiek pieslēgta elektriskajam tīklam.

* Naukšēnu ciema kolhozi no likvidētās Rūjienas MTS nopērk pirmos 16 traktorus un piekabes.

1961.gads

* Februārī kolhozs «Stars» pievienojas «Liesmai».

1963.gads

* 1.janvārī Naukšēnu ciema teritorija tiek atdalīta no Valmieras rajona un pievienota Valkas rajonam.

* Nodod ekspluatācijā jauno dzelzsbetona tiltu pāri Rūjas upei Naukšēnu centrā.

1967.gads

* 1.janvārī Naukšēnu ciema teritorija no Valkas rajona tiek atdota atpakaļ  Valmieras rajonam.

1968.gads

* 15.februārī «Liesmai» pievienojas kolhozi «Rūja», un «Zvaigzne».

1970.gads

* Kolhozā uzbūvēta pirmā lielā kalte – sēklas noliktava.

1972.gads

* Kolhoza centrā uzbūvēta 12 dzīvokļu māja «Bērzi».

* 31.decembrī izveido lielsaimniecību «Nauk-šēni».

1973.gads

* Par kolhoza «Naukšēni» priekšsēdētāju ievēl Visvaldi Skujiņu.

* Kolhozā uzbūvēta otra kalte – graudu noliktava un autogarāža.

* 3.novembrī kolhoza 25.gadadienas svinības (1948.).

1974.gads

* Martā iznāk pirmais ikmēneša kolhoza sociālās sacensības biļetens Naukšēnos.

 * Izbūvēts un 22.novembrī  pirmo reizi iedegts Naukšēnu centra apgaismojums posmā Centrs – Kolhoza kantoris – Klubs.

* Kolhozā uzbūvēta 12 dzīvokļu māja «Priedes», jaunlopu kūts «Dolēs», autogarāža 42 automašīnām.

1975.gads

* Uzcelta minerālmēslu noliktava 3000 tonnām.

1978.gads 

* 5.novembrī kolhoza «Naukšēni» 30 gadu jubilejas svinības.

* Nodod ekspluatācijā slaucamo govju kompleksu «Kraujas».

* Ļoti nelabvēlīgie laika apstākļi neļauj sagatavot nepieciešamo lopbarību, tāpēc no 1979.gada kolhozs  sūta uz Ukrainu savu tehniku un automašīnas salmu gatavošanai.

1979.gads

* Uzbūvēta 36 dzīvokļu māja «Egles», katlu māja un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

1980.gads

* «Cēsu alus» Naukšēnu cehā pārtrauc alus ražošanu un uzsāk Valmieras minerālūdens pildīšanu.

1981.gads

* Naukšēnu ciema padome atzīta par uzvarētāju Sociālistiskajā sacensībā, tai piešķir ceļojoša sarkano karogu un automašīnu VAZ - 2103.

1982.g.

* Uzbūvēta 24 dzīvokļu māja «Ievas».

1984.g.

* Restaurēta kolhoza «Naukšēni» kantora ēka.

1985.g.

* Uzcelts Naukšēnu kultūras nams.

1986.g.

* Uzbūvētas 2 blokmājas ar 6 dzīvokļiem –«Vārpas».

* Pēc 36 nostrādātiem gadiem ciema izpildkomitejā  pensijā   aiziet   Jānis Eglītis..

* Par priekšsēdētāju ievēl Mārīti Kamzolu.

1987.g.

* Kolhozā «Naukšēni» uzsākta minerālūdens ražošana, un rudzu iesala ražošanas cehu pārņem no ražošanas apvienības «Cēsu alus».

1990.g.

* Aprīlī pie ciema Izpildkomitejas paceļ atjaunotās Latvijas sarkanbaltsarkano karogu.

1991.g.

* Iedzīvotāju skaits uz 1 kvadrātkilometru– 9,5. Sieviešu un vīriešu skaits kopā - 1841: vīr. - 794 (43,1%), siev.- 1047 (56,9%).

* 15 pagasta ģimenes  pagasta zemes komisijai izteikušas vēlēšanos veidot zemnieku saimniecības.

1992.g.

* 21.februārī kolhozs «Naukšēni» tiek pārveidots par paju sabiedrību «Naukšēni».

* 30.decembrī atklāj jauno pagasta padomes namu.

1997.g.

* 31.janvārī Valsts prezidents Guntis Ulmanis ierodas Naukšēnos un pasniedz Triju zvaigžņu 5.šķiras ordeni paju sabiedrības priekšsēdētājam Visvaldim Skujiņam.

1998.g.

* Februārī paju sabiedrības valdē ievēl Imantu Kamzolu.

Zemes platība:

1972.g. kopplatība 11632 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantoja-mā zeme 6919 ha;

1996.g. 3120 ha / 3049 ha;

2000.g. 2342 ha / 2190 ha;

2002.g. 1658 ha / 1622 ha;

2004.g. 1620 ha / 1562 ha;

2006.g. 1537 ha / 1484 ha;

2008.g. 1500 ha / 1445 ha;

2010.g. 1479 ha / 1417 ha;

 

 

 

Par mums | Jaunumi |Produkcija| Kur nopirkt | Kontakti
Copyright © 2017 SIA NAUKŠĒNI